До всички участници в Националния ученически конкурс „Заветът на майстора през моите очи”

На Вашето внимание: наградените в отделните раздели:

 Раздел „ЕСЕ И РАЗКАЗ”

 1-5 клас

 1. КОСТА ЕЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ- ,,Моето семейство калайджии”

ОУ ,,Св.Патриарх Евтимий”-гр. Гълъбово

 2. АСЕН ТОТЬОВ АСЕНОВ- ,,Заветът на майстора”

ОУ,,Димчо Дебелянов”-гр.  Ихтиман

 3. ИСУС  АЙШЕВ  АХМЕДОВ- ,,Кошничарите”

ОУ ,,Райно Попович” - гр. Карлово

 6-12клас

 1.  РУСКА ВЕСЕЛИНОВА и БОРЯНА БЛАГОЕВА

,,Легенда за дъба” /екипна творба/

ОУ ,,Васил Левски” - с.  Караджово

 2.  АСРЕТ  ИБАЗЕР  НАИМ- ,,Заветът на майстора през моите очи”

ОУ ,,Христо Ботев” - с. Горно Абланово

 3.  СВИЛЕНА  ЕВГЕНИЕВА  РУСЕВА-  ,,Магията на грънчарството”

ОУ ,,Добри Войников” - с. Победа

 

 Раздел: „РИСУНКА”

 

1-5 клас

 1. НИНА АНКОВА ХРИСТОВА- ,,Шарен сън”

ОУ ,,Св.св.Кирил и Методий”

с. Черна гора

 2. ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА МИЛЕВА-  ,,Колелото на занаятите”

ОУ ,,Отец Паисий”

с.  Равна гора

 3. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАРТЕЛОВ- ,,Грънчарство”

ОУ ,,Христо Ботев”

с.  Паволче

 

6 - 12 клас

 1. ВАЛЕНТИН СТАНИМИРОВ МИТКОВ-  ,,Мелничари”

ОУ ,,Георги Бенковски” - с.  Беломорци

 2. КОЛЬО БОРИСОВ КОЛЕВ- ,,Тодоровден”

ОУ ,,Йордан Йовков” - гр.  Ямбол

 3. ЛИЛЯНА АСЕВА ЯЧЕВА-,,Трапеза”

ОУ,,Св.св.Кирил и Методий”-с.Търнене 

 

 Раздел:  „ФОТОГРАФИЯ”

 

1-5 клас

 1. СВЕТЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ КАМЕНОВ- ,,Занаятчии”

ОУ ,,Пейо Яворов” - с.  Крушевец

 2. ЕВГЕНИ СВЕТОСЛАВОВ СИМЕОНОВ  - ,,Занаятите на предците ни”

с. Три кладенци,  обл.Враца

 3.  МАЯ ДАНАИЛОВА ТРАЙЧЕВА-  ,,Мама тъче”

гр. Лом – ОУ ,,Никола Първанов”

 

6-12клас

 1.  РУМЕН МИТКОВ РАНГЕЛОВ - ,,Ковачи”

ОУ ,,Панайот Волов”, гр.  Пловдив

 2.  ДЕСИСЛАВА ТОНЕВА ХАДЖИЙСКА - ,,Чанове”

СОУ ,,Васил Левски” - гр. Троян

 3.  АЛБЕНА КРАСИМИРОВА АСЕНОВА - ,,Копанарка”

ОУ ,,Райно Попович” - гр.  Карлово

 

Благодарим на всички малки и големи участници!

Благодарим за споделените емоции, традиции и погледи...

 

Център „Амалипе”