ПРЕДСТОЯЩО: НАЦИОНАЛНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Център за междуетнически диалог и толерантност ,,Амалипе”, в партньорство с Педагогическия факултет на Великотърновски университет  ,,Св.Св.Кирил и Методий” организира Национална научно-практическа конференция на тема ,,Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”/25-26 юни 2013 год.-Велико Търново/

   Конференцията има за цел:

·         да покаже постигнати резултати и добри практики по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“;

·         да разшири пространството за популяризиране на добри практики и иновации, приложими в българското училище;

·         да обогати педагогическата общност със съвременни методи на работа с ученици, родители и институции за обхват и намаляване отпадането на ромските деца от училище;

·         да даде на училищата научна подкрепа за развитие в последващи учебни години.

Участие в конференцията са заявили 80 автора и съавтори на над 50 научно – практически доклада. В представянето ще се включат преподаватели от училища в цялата страна, работещи по Програма „Намаляване отпадането на ромските деца от училище“, реализирана от Център „Амалипе“. Академичната общност ще бъде представена от СУ „Св. Климент Охридски“, ШУ „Еп.Константин Преславски“, РУ „Ангел Кънчев“ и ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

От страна на Педагогическия факултет на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ ще участват доц. д-р. Розалия Кузманова, Декан на Педагогическия факултет, доц. д-р Мариана Мандева, гл. ас. д-р Виолета Георгиева.

Официален гост на конференцията ще бъде Карина Фортуни от Тръст за социална алтернатива.

Интерес към темата проявиха и представители на други неправителствени организации.

В конференцията ще вземат участие и двама студенти – доброволци към Център „Амалипе“, които ще споделят своя опит от работата си в ОУ „Г.С.Раковски“, с. Голямо ново, общ. Търговище.

Научно – практическата конференция ще бъде открита официално в сградата на Педагогическия факултет на 25 юни от 13.30 часа.

 

Лица за контакт:

Румяна Йорданова – 0884009025

Десислава Стефанова – 0882540464