Да бъдем отговорни към себе си и към нашите деца!

Нека всеки ден да бъдем активни родители, мислещи за бъдещето на своите деца. Когато проявяваме грижа за децата - нека тя да е постоянна. Когато избираме подарък за децата по случай 1 юни – Ден на детето, да се замислим дали през останалите дни от годината сме били достатъчно отговорни към тях и като родители и като граждани на нашето общество. Нека в своите действия да се ръководим от принципа, че защитавайки децата , защитаваме нашето бъдеще.

 

В навечерието на Международния ден на детето – 1 юни , Центровете за развитие на общността към ЦМЕДТ „ Амалипе”, отбелязаха по един нетрадиционен начин два международни празника, като ги съчетаха в едно  – Световният ден за борба с тютюнопушенето и Денят на детето. Кампанията, която  обхвана населени места от общините : Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица, Пещера, Камено, Нови пазар,Етрополе и Бяла Слатина  премина под надслов  «Да защитим правото на децата да дишат свободно! « Във всички населени места, обхванати от кампанията, събитията бяха проведени в партньорство с представители на Регоналните здравни инспекции, Отделите за «Закрила на детето» и МКБППНМ към общините. 

 

             В трите поредни дни - 30,31 май и 1 юни,   в които се проведе кампанията,  се целеше най-вече  активно да се въвлекат  родителите и цялата местна общност в различните дейности, насочени към  превенция и закрила  здравето на децата. Което обаче не изключи участието и на младите хора. По места бяха проведени и беседи с младежи  от местната ромска общност на възраст  от 14 до 18 годишна възраст. Изборът на целевата група не беше случаен. Най- често родителите са тези, които по неволен начин стават „добрия пример за подражание” на своите деца. И децата , в стремежа си да приличат на възрастните , често повтарят неща, които не ги правят по-зрели, а им причиняват вреди. А дали  родителите се замислят за това какъв модел за подражание са те за своите деца!?   Опазването на здравето на децата е едно от основните им права и едно от основните задължения и на родители и на институции.

 Затова и в търсене на отговори за защита правата на децата и вредите, които нанася тютюнопушенето, общностните модератори от Центровете за развитие на общността  към ЦМЕДТ „ Амалипе”, решиха да провокират обществените нагласи и да активизират родителите по места, като  организираха различни прояви:

·        информационно – образователни беседи и срещи с родители от местната ромска общност за разясняване на вредите от тютюнопушенето върху здравето на подрастващото поколение;

·        беседи и срещи с млади хора по посока превенция на тютюнопушенето ;

·        дискусии по въпросите за закрила правата на децата, с акцент върху отговорностите на родителите и тяхната активна позиция в процеса на обучение и възпитание на децата;

·        представяне на филми и презентации с информационно - образователна цел.

По различни начини, съобразени с възрастовата аудитория  бяха подготвени беседите.  По много интересен и интерактивен начин беше поднесена информацията на младите хора.

В Етрополе, където инициативата бе подкрепена и от местния ЦОП, чрез игрови техники, мозъчна атака, филми и разиграване на ролеви игри , участниците получиха информация относно: вредите, които нанася върху здравето тютюнопушенето; какво е активно и пасивно тютюнопушене; какви са последиците върху подрастващия организъм. С младежите бяха разиграни различни ситуации, като по този начин те успяха да усетят как се чувства един непушач в компания на пушачи; какви са пораженията за сърцето и белите дробове от никотина. Отделно от младежите, бе проведена и среща с техните родители , на която представителят на Отдел „Закрила на детето”, гр. Етрополе – Светла Белова, говори по въпросите за  отговорностите на родителите към отглеждането, възпитанието и образованието на своите деца.

        В Пещера в сградата на Центъра за развитие на общността  се  проведе  беседа с родители и тинейджъри. Темата бе:  ,,Здравословен начин  на живот без тютюнев дим”.  Лектори на събитието бяха д-р Надя Палийска, г-жа Ирина Атанасова от РЗИ, гр. Пазарджик и здравният медиатор към община Пещера - Жана Демирова. По време на беседата на присъстващите бяха раздадени и информационни  брошури, които  бяха предоставени от РЗИ, гр. Пазарджик. С родители и младежи чрез  интерактивни методи бяха търсени отговори на въпросите : Как да намалим риска за здравето на децата ни от пасивното пушене? Защо моето дете посегна към цигарите?, Защо трябва да избера свободата да съм независим от цигарите и да дишам свободно? и др.

        На беседата присъстваха едновременно и младежи и родители от местната общност , с цел повишаване на  вниманието по отношение закрилата на децата им. Често самите родители са „примера за подражание”, който следват децата. Ето защо, освен вредата от тютюнопушенето, лекторите наблегнаха и върху правото на децата ни да живеят в чиста среда без тютюнев дим. Както и един от присъстващите родители каза: » Време е  родителите да осъзнаят, че децата им копират, това което правят те. За да бъдем добри родители , трябва да се замислим върху това, което правим и как то се приема от нашите деца. Родителите трябва да сме добрия пример и модел, а какво по - показателно от това, как се грижим за децата си, от това как се отнасяме към тяхното здраве.» От участниците бе подкрепена и идеята, че правото на  чист въздух е право на всеки и най-голяма степен се отнася до децата.

         Родителите – пушачи  бяха поканени да изиграят следната игра: за всяка изхвърлена цигара, те получаваха награда – дребен сладкиш, който да занесат на децата си. Целта на играта бе да се покаже, че всяка цигара трови организма и на пушача и на неговото дете, като по този начин се нарушава едно от основните права на децата – правото на здраве и живот.

        Докато децата рисуваха, техните родители и представители на местната общност от с.Стамболово, общ. Павликени  се събраха в Центъра за развитие на общността. Поводът – да се отбележи Денят на детето с беседа на тема „Как да предпазим децата в интернет пространството”. Лектор на срещата  беше Георги Филипов от община Павликени. Той по интересен начин поднесе информация за рисковете, които крие виртуалното пространство за децата и че отговорно поведение на родителите е това поведение, което изисква отговорно отношение и към свободното време на децата и тяхното възпитаване за сърфиране в интернет пространството. Доста тревожни са статистическите данни, които г-н Филипов изнесе за злоупотреби с децата. Също така той изброи тревожни статистики, които за жалост имат тенденция да се увеличат ,тъй като интернет пространството навлиза все по - осезаемо в живота на хората. Затова е необходимо и все по-отговорно да става поведението на родителите спрямо заниманията и възпитанието на децата.

По време на дискусията, освен въпросите за  правата на децата, възникнаха и редица въпроси по отношение на цялостното възпитание на децата, за страховете на родителите от евентуални злоупотреби и др. въпроси. Бяха обсъдени и правомощията на различните институции по превенция и закрила на детето. В края на беседата всички участници се обединиха около идеята, че правата на децата са важна отговорност не само на институциите , но най-вече  на самите родители.

А за да се върнат в своето детство и да се поставят на мястото на своите деца, по предложение на кмета на с. Стамболово - Петър Петров, всички участници в беседата нарисуваха по една рисунка от пастел на тема: „Какво си спомням от моето детство”. Рисунките  ще бъдат изложени в Детски комплекс, гр.Павликени.

И в градовете Горна Оряховица, Бяла Слатина, Нови пазар и Камено бяха проведени  беседи с родители, на тема:  „ Правата на децата – отговорност на родителите! „

И за да бъде все пак денят и празник за децата, бяха организирани по места и различни спортни прояви, рисунки на асфалт, надпревара с велосипеди. В с. Леденик и с. Водолей, общ. Велико Търново наред със спортните надпревари, местните модератори проведоха с деца и ученици  беседи на тема „ Безопасно лято” . Акцентът бе върху безопасността на децата по време на лятната ваканция и рисковете които крият водоемите и транспортните средства. 

        В Нови пазар – по повод Международния ден  на детето съвместно със  СОУ „Хан Исперих”,гр.Нови пазар, бе организиран  хепънинг. Специално за празника доброволци изработиха специална украса от цветни балони и много цветя.Участниците  в хепънинга бяха ученици от различни училища в града. Освен танци за децата имаше много награди и лакомства.

         А в гр. Бяла Слатина освен детска асамблея с рисунки, песни и танци за децата , беше организирана и среща с жени в Центъра за развитие на общността. А също така и спортен двубой – между отборите на ЦРО Бяла Слатина и ЦРО Кнежа. Кой победи в двубоя!? Това не беше двубой за победа на отделен тим. Това беше среща на два екипа, работещи за развитието на местната общност , които посветиха  тази спортна проява на децата и правото им да живеят с родители, които показват своята активна позиция за бъдещето на своите деца.