ПРЕДСТОЯЩО:Национална научно-практическа конференция 25-26 юни,2013год.,Велико Търново

 

Център за междуетнически диалог и толерантност,,Амалипе”, в партньорство с Педагогически факултет на Великотърновски университет ,,Св.Св.Кирил и Методий” организира Национална научно-практическа конференция на тема: ,,Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”.

     Конференцията ще се проведе на 25 и 26 юни 2013 год., в гр.Велико Търново, в конферентната зала на Педагогическия факултет.

     Организаторите на конференцията са отправили покана до всички училища,включени в Програмата ,,Намаляване отпадането на ромските деца от училище”,реализирана с подкрепата на Фондация,,Америка за България”, до училища извън програмата, както и до всички РИО на територията на страната.

     Очаква се участие на академичната общност,представлявана от преподаватели в Софийския,Шуменски,Великотърновски университет,експерти на МОН,както и на представители на НПО,с доказан успешен опит по темата.

     След конференцията,при категорично декларирано желание от страна на участниците,съгласно регламента, Център ,,Амалипе” ще издаде докладите в сборник.

Пожелаваме ви ползотворна творческа дейност и ви очакваме!

Условията за участие вижте ТУК: