Студенти – доброволци работиха с деца в ОУ „Г.С. Раковски”, село Голямо Ново

 През месец март 2013г. малка група студенти-доброволци към ЦМЕДТ „Амалипе” се включихме в Програмата „Намаляване отпадането на ромските деца от  училище”. В продължение на няколко месеца работихме усърдно с децата от пети клас в ОУ „Г. С. Раковски”,с. Голямо Новообщ. Търговище. Проблемът,с който трябваше да се справим,беше насочен към образованието и интеграцията.Първите стъпки, с които поехме,бяха да поставим децата в среда,в която се говори на български език,тъй като преобладаващото население е турскоговорящо. Наистина срещнахме трудности  - освен с комуникирането в процеса на работа, забелязахме и други немаловажни проблеми – една част от децата можеха да пишат и да четат,а друга изпитваха затруднения. 

       Децата ни приеха не само като учители,а и като техни по-големи приятели.В нас те намираха сигурност и подкрепа,каквато не получават от своите родители в известна степен.Те са лъчезарни и добронамерени и приемат всеки новодошъл с отворени обятия.Що се отнася до нашите постижения през изминалите месеци,видима е положителната промяна в уменията за четене и писане на повечето деца.Започнаха да общуват на български език.За насдоброволците, това беше и предизвикателство и удоволствие да работим с децата,а освен това натрупахме опит и умения,сблъсквайки се с реалността на практика,а не само на теория.Учителите също проявиха колегиалност и ни приеха като част от своя екип и ни оказваха съдействие през цялото време.На раздяла и децата и учителите споделиха желанието си за по-чести срещи и за вбъдеще.Те оцениха помощта ни,и изразиха очарованието си от нашия ентусиазъм за работа и младежкия ни дух.

      Както във всяка една работа в началото срещахме и пречки по пътя си към успеха,но ги преодоляхме с лекота.Това ни мотивира да работим по-усърдно за ромската общност и нейната интеграция. Превърнахме часовете не само в скучна атмосфера и строги физиономии,а вкарахме в тях забава и игри.Говорехме с децата на различни теми:колко е важно да продължат своето образование  и че единственият начин да се измъкнеш от мизерията е да учишСподелихме своя житейски опит,засегнахме толерантността един към друг,преодоляхме детската агресия. По случай един от най-светлите християнски празници-Великден,направихме изложба с техни рисунки.Резултатът беше сближаване и сплотеност,карайки ги да общуват на български,видимо в семейството това няма как да се случи.В процеса на работа, освен че учехме децата,ние също научихме много неща от тях.Ние също срещнахме приятели в тяхно лице, дарихме ги с внимание и загриженост,а от своя страна те се привързаха към нас и очакваха с нетърпение всяка нова среща. 

      С тези извънкласни дейности постигнахме добри резултати, защото имахме и методическата, и материална подкрепа на Център „Амалипе“.

      След лятната ваканция - отново ще се срещнем!

      На децата и учителите от ОУ „Г.С. Раковски”, село Голямо Ново пожелаваме здраве и безгрижни ваканционни дни.

      Автор: Николай Бенчев

      Студент-доброволец към Център „Амалипе“