И ние допринесохме за по-чиста България

         Днес България е по–чиста и за това има своя принос и мрежата от Центрове  за развитие на общността, създадени от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, които се  включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден”.Дните за почистване обаче бяха от 19 до 22 април, с оглед по-пълното обхващане на всички населени места и регулярното извозване на събраните отпадъци от кампанията. Общо близо 3500 доброволци организира Център „Амалипе” в дните на голямото почистване на България. Най- възрастната  доброволка, включила се в инициативата е  Величка Колева – на 76 години от град Камено, която  въпреки възрастта си беше един от най-активните участници в кампанията. 

         На територията на община Велико Търново, в кампанията се включиха доброволци към Центъра за развитие на общността, Велико Търново и Местните клубове за развитие в селата Водолей и Леденик. В град Велико Търново кампанията по почистването бе проведена на 19 април , като за зона определена за почистване бе околността на „Къщата на алпиниста” в кв.Бузлуджа-Зона В. На доброволците бяха раздадени  чували и ръкавици, осигурени от община Велико Търново. За по-малко от час доброволците събраха 30 чувала с отпадъци- предимно пластмасови бутилки, торбички и метални кутии. Всички тези отпадъци имат срок на разпад над хиляда години. А в тази околност, въпреки че е изоставена територия от общината, е в близост до жилищен квартал и любимо място за разходки и отдих на голяма част от младите великотърновци. След като отпадъците бяха събрани, поради липса на каквито и да е кошчета или контейнери за отпадъци, доброволците участници в почистването, на ръце пренесоха всичките чували до най-близкия контейнер, който беше на разстояние почти 2 км. от мястото на кампанията.

         В село Водолей в кампанията „Да изчистим” се включиха доброволци, работници в местното кметство и ученици. Почистването започна рано сутринта на 20 април и обхвана крайните райони на селото, местното училище и централната улица на селото. В инициативата се включиха 30 доброволеца от местната ромска общност и над 20 деца от местното ОУ „ Христо Смирненски”. Кампанията ще продължи и през следващата седмица, като се предвижда окосяване  на тревата на стадиона в селото, подновяване на вратите на стадиона , както и тяхното боядисване. С много ентусиазъм премина и инициативата в с. Леденик. Почистването обхвана ромската махала в селото, боядисване на тротоари в централната част на селото и варосване на дръвчета. В кампанията освен доброволци към Местния клуб, се включиха и работници от кметството, ученици от ОУ „Васил Левски”, както и много местни жители.

       В община Г. Оряховица, кв. Калтинец – младите активисти към Местния клуб за развитие на общността, почистиха парка и района около Младежкия клуб и местното Читалище ”Пробуда”. В инициативата най-дейни бяха младежите от квартал „Калтинец”. За целта от община Г.Оряховица им бяха осигурени чували и ръкавици. Освен почистването, от доброволците бяха извършени и ремонтни дейности на парковите съоръжения в кв. Калтинец.

 
Доброволците от гр. Павликени, гр. Бяла Черква и  селата Върбовка, Батак и Стамболово
се включиха активно в кампанията „Да изчистим България”. В Батак почистването започна от махалата и продължи до центъра на селото, като почистеното разстояние достигна повече от  1,5 км. Освен уличната мрежа, бяха почистени и тревните площи. Доброволците от с. Върбовка почистиха централният парк ,местата около двете спирки в селото, района на  селската чешма , както и центъра на селото. С тях заедно се включиха и учениците от ОУ „Филип Тотю”. Много активно се включиха и жителите на  ромските махали в гр. Павликени. Те много старателно почистиха улиците в махалите, където имаше много хартиени и пластмасови отпадъци. Местните жители на ромските квартали осигуриха и  две каруци, с който извозваха събраният боклук, за да се извозят по-бързо отпадъците. Много ромски  деца се включиха в почистването, като за целта почистиха полянката в близост до миллетската махала , където е тяхното любимо място за игри. А доброволците в гр. Бяла Черква, почистиха  улиците Дунав , Брегова , Хан Крум и Въстаническа , както и местността около дерето до ромския квартал в града. В село Стамболово, местните доброволци почистиха тревните площи и улиците в миллетската махала. 

На територията на Община Пещера с активното участие на доброволците към Център за развитие на общността-Пещера и СНЦ „ Слънце за всеки”  се проведе мащабна кампания за почистването на двата ромски квартала, където се включиха общо над 120 доброволци. Почистването в гр. Пещера стартира още в 8 часа сутринта. От страна на община Пещера бяха осигурени  камиони и багери за почистване на набелязаните територии. За места на почистването бяха определени учасъци, на които общината не е поставила контейнери и отпадъците отлежават накуп от дълго време. Доброволците бяха предварително информирани за участъците  на почистване.  Изумително какви неща могат да се открият по време на голямото почистване – от дрехи, обувки, шишета, обелки до автомобилни гуми и тенекии. Въпреки  цялата техника и големия брой доброволци, времето от един ден се оказа недостатъчно и затова капмапията ще продължи във времето, до пълното изчистване и извозване на отпадъците. Следваща задача е да общината да осигури контейнери за отпадъци в двата квартала, за да се постигне траен ефект от тази така добра инициатива.

В Нови пазар доброволци към Център за развитие на общността,  Женско ромско сдружение”Хаячи”, Семейно-консултативен център почистиха зоните, предварително определени от Община Нови пазар. За целта сред местното население предварително бе проведена информационно-разяснителна кампания. В резултат на това в деня на голямото почистване на България, в инициативата се включиха над 150 доброволци от местната ромска общност- на различна възраст, както и близо 40 ученици от Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Нови пазар и ОУ „Н.Й.Вапцаров”. Една от зоните, определени за почистване бе  гробищният парк. Друга зона бе кв.Дружба. Освен предоставените ръкавици и чували от общината, добролците носеха и мотики и лопати, необходими за доброто почистване. Само в района на гробищния парк бяха събрани 32 чувала с отпадъци, които своевременно бяха извозени с техника на община Нови пазар. Отпадъците от втората определена зона за почистване бяха по-малко – за целия квартал едва 17 чувала, което показва, че е нараснала здравната култура на ромската общност в нови пазар. Освен на територията на град Нови пазар, инициативата бе подкрепена и в други по-малки населени места на общината. В почистването в селата  участваха общо 52 жители на Енево и Мирово. 

В Камено, в кампанията като доброволци се включиха хора от различни възрасти - деца, младежи  и възрастни. Участниците бяха разпределени по групи, според  предварително определения  график за зоните на почистване. Освен , че бяха почистени зоните около  сградите на:  Център за развитие на общността, Основно училище, Български червен кръст , доброволците засадиха и множество храсти и цветя около тях. Друг момент от кампанията беше боядисването на оградите на сградите, както и детски съоръжения. След кампанията местата станаха по- приветливи.  В кампанията участваха 55 доброволеца. Най- възрастната  доброволка, включила се в инициативата е  Величка Колева – на 76 години и въпреки възрастта си, един от най-активните участници в кампанията.  А Васил Димитров от с. Българово, общ. Камено се включи със своя личен камион, за извозване на събраните отпадъци. Събраният боклук на територията на гр. Камено е  25 чувала и един малък камион. Тази година жителите на гр. Камено отчетоха, че като цяло градът им става по-чист, което според тях се дължи и на това, че с местното население вече се работи много активно  по посока повишаване на здраваната култура и лична хигиена, както и на постоянните кампании за поддържане на околната среда и чистотата на неселените места, организирани почти ежемесечно от модераторите в гр. Камено.

В Етрополе в кампанията се включиха повече от 70 човека, като почистването беше в двата ромски квартала в трада и по поречието на река Малки искър. Кампанията протече в два поредни дни – на 19 и 20 април с цел по-висока ефестивност от инициативата. От страна на Общината освен чували и ръкавици  беше осигурен и багер за почистване на коритото на реката, а също и камион, който да осигури извозването на отпадъците. Отделно почти всички жители на двете ромски махали в града излезнаха да почистят пред своите къщи , както и общите терени в махалите. За два дни само на територията на град Етрополе бяха извозени между 3,5 и 4 тона отпадъци.

За организирането на кампанията в града Бяла Слатина общностните модератори към Център за развитие на общността проведоха редица от работни срещи с експерти от общинска администрация и с кметовете на околни населени места. Освен на територията на града, в кампанията се ключиха и селата Търнак и Търнава. В град Бяла Слатина почистени бяха Залесителния пояс на града, както и местния стадион. Над 100 доброволеца само на територията на ромския квартал , се включиха в инициативата.  Близо 40 деца, ученици в ОУ „ Христо Смирненски” участваха в почистването. Кампанията ще продължи и през настоящата седмица, както на територията на града, така и на територията на околните села. 

В град Раднево стотици жители на града подкрепиха инициативата, като основна за слуга за мащабността на дейностите в града имаше ЦРО – Раднево. Над 100 доброволци и жители на ромските махали в града почистиха културните забележителности в центъра и покрайнините на града, общите и зелени площи в ромския квартал, детски площадки и паркове.  

В град Кнежа модераторите и доброволците към центъра се съсредоточиха около почистане и облагородяване на площите предназначени за забавление , отдих и спорт на децата, и родителите им в близост до домовете и кварталите им.

В  град Стражица и село Камен над 40 доброволци подкрепени от мадераторите от ЦРО Стражица и местната власт, почти цял ден демонстрираха своята отговорност и отношение към околната среда като не пестиха сили и желания в почистването на зелени площи, спортни площадки, тротоарни пространства и крайпътни канавки.  

 

В  град Долна баня екипа на центъра и доброволците бяха гърбнака на всички полезни дела, които бяха свършени в деня. Паркове, крайпътни отбивки, детски площадки, цели жилищни райони и обществени площи бяха не само почистени, но и облагородени къде с вечнозелено растение, къде с плодно дръвче, някъде и с пролетни цвета. 

 

 

Отговорността за околната среда не бива да е наша грижа в определен ден , час или място! Нека запазим страната си за бъдните поколения чиста, свежа и приветлива!