Партньорска визита по Проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони.

От 16 до 18 април 2013 г. в гр. Тургу Муреш – Румъния се проведе партньорска визита по Проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони.”  Визитата е част от дейностите по проекта, свързани с обогатяването на опита и популяризиране на добри  практики в областта на прилагането на общностния подход при преодоляване на социалното изключване на младите хора в селските райони и насърчаване на активността на населението, в частност на ромската общност, в процеса на иницииране и реализиране на действия и политики, свързани с решаване на проблеми в общността. По време на визитата благодарение на домакините от „Liga pro Europa“ – Тургу Муреш, в организираната Кръгла маса бяха включени представители на всички отговорни институции, ангажирани с преодоляване на социалното изключване в селските райони на Румъния, представители на НПО сектора в региона, общински съветници, преподаватели по ромски език, културни дейци, популяризиращи ромския фолклор, журналисти и представители на общността. След като домакините представиха институционалната рамка и практическото и реализиране, споделиха своя опит базиран, и на дейността на Центъра за развитие на общността в с. Глодени  - Румъния. Центърът е част от мрежата от  шест центъра  създадена в рамките на Проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони.”  За постигане на цялостен поглед върху обхвата на проекта и обогатяване на опита, пред широката аудитория бе представена дейността и на останалите пет центъра по проекта – Раднево, Кнежа, Долна баня и Стражица- Лясковец от страна на водещата в проекта организация  ЦМЕДТ „ Амалипе“ и с. Миладиновци, от страна на третия партньор по проекта „Национален ромски център“ Македония.  Многообразието на ромската общност, както и специфичните проблеми и способи за разрешаването им бе затвърдено от презентираните от участниците дейности, факти и заключения.  След  приключване на Кръглата маса и запознаване на участниците и гостите със свършеното до момента, групата се отправи към с. Глодени, където на място се запозна с дейността на центъра, представителите на местната власт, проблемите и очакванията на общността и се дискутираха възможностите за развитие и перспективите на района.  Изключително любезните жители на с. Глодени посрещнаха групата с автентичен фолклор, отворени сърца , домове и пълни с усмивки лица.  Мигновено паднаха езикови бариери, етнически различия, социални предразсъдъци и страхове. Искрените разговори и добронамерените контакти станаха основа на много нови приятелства, бъдещи съвместни инициативи и „трансгранично приятелство“ - необременено от пол, етнос, образователно и социално равнище. Всички се разделиха с пожелания за бъдещи успехи, надежди за нови срещи и готовност за партньорство във всички сфери за просперитета на общността и развитието на регионите си. След приключване на това вълнуващо посещение партньорите очертаха насоките за предстоящите в близките месеци дейности и с това затвърдиха нагласите във всеки един от тях, че границите, проблемите, нагласите и очакванията не са бариери, а мостове за постигане на цялостно решаване на проблемите на ромската общност, независимо от географските, езиковите и социалните различия.