Студенти от Медицински колеж – Варна – на посещение в едно малко, но с богата душа училище!

На 10.04.2013 година Начално училище "Иван Вазов"- гр. Дългопол беше домакин на работна среща, инициирана от ЦМЕДТ "Амалипе" и Медицински колеж- гр. Варна.  В мероприятието взеха участие студенти от Медицинския колеж- гр. Варна, Паскал Паскалев- регионален координатор към ЦМЕДТ "Амалипе"- гр. Велико Търново, представители от Община Дългопол- Цвета Костова- зам. кмет, Димитър Денев- експерт по образованието и Мария Христова- секретар на общината, Пламен Янакиев- ЦРО към ЦМЕДТ "Амалипе", родители.

     Целта на тази среща бе представяне на дейности, методи и прийоми на работа за интеграция на деца от етническите малцинства. Г-н Паскалев запозна студентите с основните ромски групи в България и техните характерни особености, както и за съвместната работа на нашето училище с ЦМЕДТ "Амалипе" по Програмата за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище. По тази програма работим втора година и от пилотно, нашето училище се превърна в базово . Г-жа Костова разказа за специфичните дейности и мероприятия, които нашето училище е предприело за интеграцията на децата от етническите малцинства. Участието на училището в проекти като "Училищен плод", "Училищно мляко", "УСПЕХ" са само част от работата ни по този наболял проблем. Младежите се запознаха  с работата ни не само с децата, но и стехните родители. Те зададоха своите въпроси към тях и бяха изненадани от отговорите, които получиха. Родителите споделиха, че децата им тук не само учат, но и развиват своите таланти. През м. март в НУ "Иван Вазов" стартира  Проект по ОПРЧР  BG051PO001-4.1.05 " Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" , съвместно със Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността "Щурче"- гр. Варна. В училището се сформираха четири групи от по 25 деца- " Млад куклен актьор", " Научи моя танц", "Писаните бабини ракли", "Рисувам света". В тези групи децата танцуват, рисуват, изработват декори за куклен театър, изработват костюми, превъплащават се в роли , но най-вече искрено се забавляват. На родителите също им е доста интересно и с голяма желание посещават заниманията в групите. Този проект е насочен и към родителите. Всички заедно-  учители и  родители насочваме вниманието си към бъдещето- нашите деца.

      Студентите проявиха интерес и към организацията на учебния процес в нашето училище. Благодарение на работата ни по Проект "Подобряване на качеството на обучението чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", съфинансиран от ЕС, ние успяваме да дадем на нашите ученици знания и умения в часовете за самоподготовка. Работим и за тяхното физическо развитие в часовете за отдих и спорт. Любими си остават часовете за занимания по интереси. В тях децата развиват своите творчески способности, обогатяват знанията си чрез различни образователни игри, пеят, танцуват, забавляват се.

    Като доказателство за всички постигнати резултати бе и изненадата, подготвена за всички гости. Децата от клуб "Научи моя танц" поздравиха гостите с руски ромски танц. Малките таньори  изиграха  "Дайчово хоро". Певческата група с ръководител Г. Чакърова предизвика бурни аплодисменти, а Яница от трети "а" изпълни народна песен, с което за пореден път доказа, че различието ни е непознато . Джемил от четвърти "б" клас като истински артист поздрави всички присъстващи със стихотворението "Циганин съм" от Усин Керим.

    Гостите останаха очаровани от срещата. Студентите останаха възхитени от дейността , която се извършва в едно малко, но с богата душа училище. Провокирани от това, което чуха и видяха, те обещаха в най-скоро време да се върнат отново при нас. Предложиха своята подкрепа и помощ във всяко наше начинание. „Искрено се надяваме да работим заедно занапред“. Това заяви и ръководителката на младежите г-жа Евтимова. Такива срещи са особено полезни и приятни не само за нас, но и за бъдещите социални работници.

Дияна Славова

Базов учител към ЦМЕДТ "Амалипе"