Интернационална конференция „Срещу насилствените бракове”

През месец май Център Амалипе участва в интернационална конференция във Виена, Австрия на тема  „Срещу насилието”. Тя бе организирана в рамките на проект “Sheroes” от „Ориент – Експрес”, неправителствена организация, занимаваща се с жени имигранти и жени които имат нужда от помощ и информация относно проблеми в семейството, насилие, насилствени бракове.

Oсновната цел на конференцията бе, повишаване на осведомеността по темата за насилието,  за професионалисти работещи в тази област и разпространяване на добри практики, представени от организациите партнъори по проект „Sheroes”, както и дейности които те са използвали за преодоляване на този проблем в своите страни.

Център Амалипе бе представляван от Теодора Крумова и Таня Ванова. Представена бе презентация по темата за ранните бракове в ромската общност и добрите практики които център Амалипе прилага за преодоляване на този проблем години на ред. Особено внимание привлякоха публикации, които Център Амалипе издаде в рамките на проект „Превенция на ранните/насилствени бракове” - доклад за ситуацията в България относно ранните бракове, книжки разказващи  лични истории на жени и филм „Животът е прекрасен”, представящ различните гледки точки към проблема  и ролята на ромската жена във съвременото общество.

 

 

На конференцията участие взеха и останалите партнъори по проект „Sheroes”, представляващи Франция, Румъния, Великобритания и Германия. Представянето на добри практики продължи с дискусия по темата срещу насилие в която участие взеха представители на държавни инстуции засягащи този проблем във Виена.

Няколко думи за това че добрите резултати се получават тогава когато има добро взаимодействие между неправителствените организации и инсктитуциите каза и Виенския общински съветник представляващ жените.

Денят в който се проведе интернационалната конференция бе провъзгласяване и за „Ден против насилствените бракове” в Австрия.  То бе направено от Trio Mara, музикално трио създадено от жени имигранти в Австрия, които в рамките на един час накараха всички присъстващи да се замислят върху значението на думата „жена” и какво всъщност е тя!