ЦМЕДТ АМАЛИПЕ СЪБРА В СОФИЯ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ РАБОТЕЩИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ УЧЕНИЦИ

На 16.03.2012 г. Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе, организира четвърта работна среща с директори на училищата, включени в Проект “Намаляване степента на отпадане на ромски ученици“. Проектът е част от тригодишна програма и се финансира от Фондация "Америка за България". Срещата се проведе в Център за подготовка на ученици за олимпиади към МОМН - гр. София и в нея участие взеха 14 директори на училища от югозападна България, Регионалния координатор г-жа Цвета Антонова и представител на ЦМЕДТ Амалипе, ангажиран по проекта.

В рамките на двучасова дискусия директорите говориха по актуални въпроси, свързани с интеграцията на ромските ученици в техните училища - предизвикателства и перспективи пред тях. След това, две от директорките на училища с дългогодишен опит в интеркултурното образование и работа с деца от различни етноси представиха основни моменти от уроците научени в хода на работата.

Директорката на ОУ "Васил Левски" в пловдивското село Караджово - г-жа Красимира Благоева говори с ентусиазъм за разнообразните извънкласни форми, с които стимулира интереса на младите възпитаници от ромски и не-ромски етнос и ги въвлича в съвместни дейности. 80 % от учениците са ангажирани в СИП-овете Музика, Танцово изкуство, Ромски фолклор -  стартирала е втора група от тази учебна година, и Футбол. По отношение на съвместната работа с другите две пилотни училища в района - с. Три Водици  и с. Брестовица, г-жа Благоева казва, че те като базово училище дават кураж на другите и обмяната на добри практики е най-доброто, което може да им се случи.

Директорката на 106 ОУ "Григорий Цамблак" - град София - г-жа Ирена Цукева  представи пред участниците в срещата 22-годишния си опит в училище, където се обучават представители на две различни ромски подгрупи: Джуревци и Дасикане. Разговорът премина постепенно към темата за новия Проектозакон за училищното образование, който се очаква да бъде приет през месец юни т.г.  и всички бяха единодушни, че там  трябва да има добре формулирана дефиниция и клаузи за самостоятелната и индивидуална форма на обучение. Съща така, и той да   разрешава на училищата да имат целодневни подготвителни групи, а не както досега полудневни, които макар и безплатни не са предпочитани, поради невъзможността на родителите да работят.