800 са средищните училища в страната за учебната 2011/2012 г.

Министерският съвет взе решение  за актуализиране на Списъка на средищните училища в страната за учебната  2011-2012 г. Според документа общият брой на средищните училища в България е  800. В тях се обучават 202 905 ученици, от които 44 031 са пътуващи.

В списъка са добавени 24 нови  средищни общински училища с общо 4605 ученици. Поради липса на пътуващи  ученици, несъответствие с нормативните изисквания и извършена оптимизация на  училищната мрежа, отпадат 18 от включените през 2010 г. в списъка учебни  заведения.

Средствата  за финансиране на транспортните разходи, за целодневна организация на учебния  ден и за столово хранене са за сметка на предвидените за 2011 г. средства за  превоз на учениците до 16-годишна възраст по ПМС 334/2010 г. за изпълнение на  държавния бюджет на Република България за 2011 г. и на заложените по функция  „Образование” в централния бюджет.

За повече информация:

http://www.raabebg.com/statii/800-sa-sredishchnite-uchilishcha-v-stranata-za-uchebnata-20112012-g?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=BG+-+Education+20