Международен форум по Програма ПРОГРЕС ще дискутира заетостта сред младите хора в селските райони

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, заместник-министъра на труда Деяна Костадинова, представители на Европейската комисия, българското, македонското и румънското правителства, международни и национални неправителствени организации ще дискутират социалното включване на младите хора от маргинализираните групи в селските райони. Това ще стане на международна среща, на която ще бъде представен пилотният проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони” в рамките на програма ПРОГРЕС на Европейската комисия, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване”. Срещата ще започне днес 1 декември 2011 г. от 10 часа и ще приключи на 2 декември 2011 г. от 14 часа в хотел „Дедеман Принцес”, гр. София. Форумът е организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и ще бъде открит от Министъра по управление на средствата от Еропейския съюз Томислав Дончев и г-н Валтер Волф – представител на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване” на Европейската комисия.