Програма за фестивал "Отворено сърце" 2011

ОСМИ ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ ‘ОТВОРЕНО СЪРЦЕ”

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 0405юни 2011 г.

 

 

 

ПРОГРАМА

 

03 юни 2011г. /петък/

11.00 – 14.00ч. - Изложба на детски есета и рисунки на тема „Шарени традиции и детските амбиции”, изложба на картини на художници и студенти от Факултета по изобразително изкуство. Пред сградата на Община Велико Търново с участието на музикална група „Зора”.

 

11.00 – 14.00ч. – Литературно четене в книжарница „Хеликон” – „Ромската общност говори за себе си”, представяне на ромска поезия, четене на детски есета, популяризиране на ромски празници и обичаи.

 

04 юни 2011 г. /събота/

 

11.00 – 14.00 - Изложба на детски есета и рисунки на тема „Шарени традиции и детските амбиции”, изложба на картини на художници и студенти от Факултета по изобразително изкуство. Пред сградата на Община Велико Търново с участието на музикална група „Зора” от град Варна, заедно с танцов състав "Амалипе", град Тетевен.

 

13.00 – Начало на Осми детски

ромски фестивал “Отворено сърце”.

Парк “Марно поле”. При лошо време в сградата на Общински

Детски комплекс, бивш Пионерски дом, бул „България”24

 

13.30 – 17.30 – Фестивална програма.

Парк “Марно поле”.

 

13.30 – 15.00

 

1. НЧ „Съгласие 1869”                          Тетевен

2. СОУ „Иван Вазов”                             Вършец

3. ОУ "Хр. Ботев"                               Долни Цибър

4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий”                  Стралджа

5. ОУ „Георги Бенковски”                     Беломорци

6. ОУ “Георги Стойков Раковски”           Голямо Ново

7. Младежки клуб на Център Амалипе        Балван

8. 106 ОУ „Григорий Цамблак”                    София

9. ОУ„Св.Св.Кирил и Методий"              Малорад

 

Награждаване на есетата от конкурс „Шарени традиции и

детските амбиции” , изчитане на есето, взело трето място.

Участие на група „Зора”, гр. Варна – поздрав към децата.

 

15.00 – 16.00

10. ОУ„Св.св. Кирил и Методий”          Зимница

11. НЧ „Хр.Ботев 1902”                       Варна

12. ОУ”НиколаПрокопиев”                  Сборище

13. ОУ"Св.П.Хилендарски"                  Скалица

14. ОУ"Св.Кл.Охридски"                    Буковлък

 

Изчитане на есетата, заели второ и първо място в конкурсът

„Шарени традиции и детските амбиции”. Награждаване на

Участниците. Изпълнение на група „Зора”, гр. Варна

 

16.00 – 17.30

15. II НУ ”В. Левски”                      Омуртаг

16. ОУ“Св.св.Кирил и Методий”    Полско Косово

17. СОУ  „Ц.Церковски”                 Никола Козлево

18. ОУ „Христо Ботев”                    Руец

19. ОУ „В.Левски”                          Леденик

20. ОУ „Хр.Ботев”                          Ломци

21. ОУ "Св.св. Кирил и Методий"    Чирпан

22. IV ОУ Г.С.Раковски                  Берковица

 

 

17.30 – 18.30 - Етноревю

 

 

Паралелни събития:

 • Пленер на извънкласните дейности, насочени към образователна интеграция – кът на всяко от училищата, представящи ИКД
 • Изложба на детски есета и рисунки на тема „Шарени традиции и детските амбиции”  - пред сградата на Община Велико Търново. Ще се проведе на 03/петък/ и 04/събота/ юни от 11 до 14 часа. Изложбата ще е съпътствана от музикално изпълнение на група „Зора” от гр. Варна, както и на детска музикална група „Амалипе, гр. Тетевен. На нея ще бъдат изложени картини на художници н студенти от Факултета по изобразително изкуство на тема „ромската жена”.
 • Детски работилници за нетрадиционни предмети и занаяти
 • Рисунка на асфалт “Светът е за всички”
 • “Мадам Касандра - Гадателката”
 • Етноклуб – „Носиите на различните етноси”
 • Работилнички – ще бъдат организирани работилнички на различните занаяти, приложни изкуства, бойни техники
 • Драматизация на ромска приказка от доброволците на БМЧК.
 • Рисунки върху детско лице – лицата на желаещите деца ще бъдат изрисувани от художник в духа на Фестивала.
 • Възстановка на ромския сватбен обичай – кана геджеси – рисуване с кана върху ръце
 • Работилничка с калдарашко кафе, приготвено на място
 • Работилничка за изработване на тарамбуки
 • Работилничка за изработване на маски
 • Ателие за плетене, рисуване върху шал, изработване на обеци
 • Децата ще имат възможността да рисуват заедно с професионални художници, изработените рисунки ще участват в 2 международни изложби и две национални.
 • Ателие за временни татуировки

 

 

21.30 – АУДИО-ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ

“ЗВУК И СВЕТЛИНА” – Хълм Царевец

 

 

 

05 юни 2011 г. /неделя/

 

09.00 – 14.00 – Фестивална програма.

Парк “Марно поле”.

 

09.00 – 10.00

23.ОУ “Васил Левски”           Караджово

24. ОУ „Христо Ботев”         Баница

25. ОУ „Хр. Ботев”                Дунавци

26. СОУ "Отец Паисий"                           Медковец

27. ОУ „Добри Войников”                     Победа

28. СОУ “Н.Рилски”                            Твърдица

 

10.00 – 11.00

29. ОУ „Добри Войников”                 Победа

30. ОУ”Пейо Кр.Яворов”                   Димитровград

31. ОУ " Йордан Йовков”                  Добрич

32. Младежки клуб на Център „Амалипе”      Батак

33. СОУ ” Христо Ботев”                       Камено

 

11.00 – 12.00

34. Младежки клуб на Център „Амалипе”                Батак

35. НУ”Васил Левски”                                               Кричим

36. Читалище„Ромска звезда" /РОМАНИ ЧЕРХЕН/     София

37. СОУ „Св.св. Кирил и Методий и ЦДГ „Българче”    Враца

38.  ОУ „Св.Климент Охридски”                              Тишевица

39. ОУ „ Христо Ботев”                                             Росен

 

 

12.00 – 13.30

40. ОУ"Ц,Церковски"                                Средище

41. ОУ" Отец Паисий„                                Равна гора

42. ОУ "Кл. Охридски „                           Смолница

43.СОУ "В. Друмев"                            Орляк

44. СОУ „Св.Паисий Хилендарски”             Върбица

45. ОУ  село Богданица                                    Богданица

46. ОУ „Д.Дебелянов"                                 Ихтиман

47. НЧ „Хр.Ботев1927”                                   Бохот

48. ОУ „В.Левски”                                           Видраре

49. Прогимназия „Акад. Даки Йорданов”          Омуртаг

50. ОУ"Н.Вапцаров"                                         Нови пазар

51. Младежки клуб на Център „Амалипе”         Стамболово

52. Младежки клуб на Център „Амалипе”        Върбовка

 

 

 

Паралелни събития:

 • Пленер на извънкласните дейности, насочени към образователна интеграция – кът на всяко от училищата, представящи ИКД
 • Изложба на детски есета и рисунки на тема „Шарени традиции и детските амбиции”  - пред сградата на Община Велико Търново. Ще се проведе на 03/петък/ и 04/събота/ юни от 11 до 14 часа. Изложбата ще е съпътствана от музикално изпълнение на група „Зора” от гр. Варна, както и на детска музикална група „Амалипе, гр. Тетевен. На нея ще бъдат изложени картини на художници н студенти от Факултета по изобразително изкуство на тема „ромската жена”.
 • Детски работилници за нетрадиционни предмети и занаяти
 • Рисунка на асфалт “Светът е за всички”
 • “Мадам Касандра - Гадателката”
 • Етноклуб – „Носиите на различните етноси”
 • Работилнички – ще бъдат организирани работилнички на различните занаяти, приложни изкуства, бойни техники
 • Драматизация на ромска приказка от доброволците на БМЧК.
 • Рисунки върху детско лице – лицата на желаещите деца ще бъдат изрисувани от художник в духа на Фестивала.
 • Възстановка на ромския сватбен обичай – кана геджеси – рисуване с кана върху ръце
 • Работилничка с калдарашко кафе, приготвено на място
 • Работилничка за изработване на тарамбуки
 • Работилничка за изработване на маски
 • Ателие за плетене, рисуване върху шал, изработване на обеци
 • Децата ще имат възможността да рисуват заедно с професионални художници, изработените рисунки ще участват в 2 международни изложби и две национални.
 • Ателие за временни татуировки

 

 

 

14.00 – Официално закриване на Фестивала

 

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и последователността на представяне на училищата. Всички участници трябва да бъдат готови минимум половин час преди своето изпълнение, тъй като са възможни размествания.

 

С подкрепата на:

 

Община Велико Търново

Фондация "Америка за България"