Среща с експерти с Регионалните инспекторати по образование към програма "Превенция на отпадането на ромските деца от училище"

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” организира работна среща-семинар с експерти от Регионалните инспекторати по образование във връзка с намаляване на отпадането на ромските ученици. Тя се реализира съвместно с Министерството на образованието, младежта и науката и  ще се проведе между  2 и 4 май в хотел „Чайка”, град Враца. Срещата е свързана с разширяването на програмата, реализирана от Център “Амалипе” и Фондация “Америка за България” – „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” и дискутиране на концепцията за Закона за училищното образование. Целта на семинара е да бъдат обсъдени дейностите за ефективно задържане на ромските деца в класните стаи, реализирани от 34те училища, участници в програмата през 2010/2011г. Ще бъдат обсъдени критериите за подбор и оценка на училищата, които ще се включат през втората година на програмата. Ще бъде представена и обсъдена концепцията за новият Закон за училищното образование и образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

През вторият ден на срещата ще присъства г-жа Милена Дамянова, зам-министър на образованието, младежта и науката. Официалното откриване ще се състои на 2 май от 14 часа в хотел „Чайка” с приветствени думи от председателя на Център Амалипе г-н Деян Колев. В програмата е включено посещение на място в няколко от училищата, включени в проекта – ОУ „Христо Ботев” – с. Баница, ОУ „Св.Климент Охридски” – с. Тишевица (обл. Враца) и ОУ „Васил Левски” – с. Видраре (София област).