Обсъждат случаите на отпадането на деца от училището - BTV новините

Директори на училища от цялата страна обсъждат как да предотвратят отпадането на деца от образователната система. Статистиката за страната сочи, че всяка година 2% от учениците от първи до седми клас прекъсват училище. Проблемът с отпадане на деца от училище е най-осезаем в районите с концентрирано ромско население.

"Ние избрахме училища, които са с доста по-тежък проблем от отпаданете. Това беше критерият им за включването. Миналата година средният процент беше около седем", обясни Диян Колев - председател на център "Амалипе". 

Така директори на 35 училища от 10 области на страната търсят заедно решение на проблема.  

"В много случаи срещаме затруднения при задържането, защото те са много мобилни, много се движат, много голяма част от родителите ходят извън населените места", смята Галина Тошкова - директор на ОУ "Добри Войников", с. Победа, област Добрич. 

В повечето от случаите превенцията за отпадане от училище обхваща цели ромски фамилии, тъй като причините най-често се коренят в характеристиките на етноса.

Репортажът можете да видите тук