ЗАВЪРШИ СЕДМИЦАТА НА АКТИВНОТО ЧЕТЕНЕ В ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“СЕЛАНОВЦИ

chetene selanovciОУ „Никола Вапцаров“ с. Селановци се включи активно в Националната седмица на четенето – 09.12. – 15.12.2019 година. Различни форми на инициативата обхванаха не само ученици и учители, но и цялата общност.

Всяка сутрин, преди провеждането на традиционната вече гимнастика, учениците и учителите от първи до четвърти клас прочитаха по една кратка поучителна приказка. Това “събуждане с приказка“ предизвика много емоции, защото децата сами извличаха поуката, а четящите възрастни не пропускаха да напомнят ползата от четенето.

Учениците 5. – 7. клас сами избраха стихотворения на Петя Дубарова само няколко дни след годишнината от нейното рождение и ги прочетоха пред съучениците си. Пуснати бяха и песни по някои от текстовете ѝ. Инициативата даде възможност да се проявят и ученици, които получават допълнителна подкрепа, а успехът им затвърди убеждението, че активното четене ще гарантира успехите им.

Като читатели се изявиха и родители, баби, служители в училището, които посетиха часове, в които четоха, заедно с учениците. Гост беше и г-н Росен Добрев – Кмет на Община Оряхово. Той прочете приказката за неволята и коментира с първокласниците необходимостта всеки да работи активно за своя успех. Още в началото на часа подари на всяко дете книжка, за да се опитат да следят текста.

Калина Кунчева – учител по БЕЛ представи на учениците от пети и шекти клас платформата за стимулиране на осмислящото четене сред децата – Книговище.бг, която по повод на седмицата на четенето обяви Национално състезание по четене и създаване на дигитално съдържание за училищни класове, както и безплатно използване на ресурсите за периода 9.12.2019 – 04.02.2020 година.

В последния ден учениците от първи клас драматизираха откъс от „Пипи Дългото чорапче“. Пипи, Томи и Аника гостуваха на учениците от начален етап. Учители четоха част от произведението В събитието се включиха и читалищни служители, които бяха подготвили презентация за героинята и автора на книгата. Интерес предизвика и представянето на възможностите на читалищната библиотека както и изложба на детски книжки.

Накрая се пови и страшният вълк, за който децата се наложи да си припомнят в кои приказки могат да го открият.

За да продължи инициативата и в следващата седмица, учениците получиха задача да илюстрират част от прочетеното.

Училищният екип работи активно за последователното и непрекъснато формиране на положително отношение към четенето у учениците. Това прави всеки учител, всеки ден и по всеки предмет, осъзнавайки, че четенето с разбиране гарантира успехи във всички области на живота. Включването в седмицата на четенето е една от многото инициативи, които дават възможност тази процес да бъде активизиран и разнообразен.

КАЛИНА КУНЧЕВА и ПЕТЯ РУСИНОВА