За децата билингви от село Добротица

bilingvi dobroticaДеца билингви – докато им се чудим и ни се вижда странно как провлачено произнасят думички на български език, всъщност се оказва, че тези деца са надарени, имат по- високо IQ, по – емпатични, по – съобразителни и са по – приспособими в живота. Винаги намират по няколко варианта за решение на проблема и светът за тях не е само черно – бял. Деца – билингви са тези деца, които още от раждането си научават едновременно два и повече езика. Билингвизмът създава промени в мозъка по начини, който невролозите могат да наблюдават. Учените смятат, че хората, които още от деца владеят два езика, имат повече невронни пътища в мозъка. Те откриват, че децата, които владеят два езика, показват засилена активност в челния дял, за разлика от децата, които владеят само един език.

В повечето училища в мрежата на Център Амалипе се обучават деца билингви, при които майчиният език е различен от българския. Основно училище „Отец Паисий“ в село Добротица е едно от тях. Там учителите използват много добри методи, които дават отлични резултати в ограмотяването на деца – билингви. За да споделят опита си, в училището се проведе семинар с открита практика „ Аспекти в обучението на деца – билингви“ и състезание по български език : „ В началото бе словото…“ По време на състезанието и трите групи ученици се представиха отлично. Методиките, които се използват вbilingvi dobrotica1 ОУ „Отец Паисий“ помагат на децата да развият най-различни компетенции като: умение да общуват на чужди езици, умения за учене, дигитална компетентност, социални и граждански умения, умения за творческа креативност и творческо изразяване и най- вече учениците повишават нивото си на владеене на българския език.

Инициативата се състоя със съдействието на РУО гр. Силистра и с помощта на експерта по български език и литература г-жа Ваня Игнатова, която връчи награди на учениците, участващи в състезанието. Гостите на семинара бяха учители по БЕЛ, директори на училища , Жанна Василева – регионален координатор в Център Амалипе.

Поздравления на педагогическия колектив, на директора – Златан Вълчев и заместник директора – Росица Никова за това, че са така неуморни , обичат работата си, се отдават до край и са решени категорично, че техните ученици ще могат грамотно да говорят и да пишат. И най- вече браво на умните и красивите билингви от Добротица!