75 години гимназиално образование отбелязоха в Медковец

С множество дейности училището в село Медковец, обл. Монтанаmedkovets отбеляза 75 години от гимназиалното образование.

Тържествената част започна с откриването на изложбата „Моите учебници от гимназията“ – ретроспективен поглед върху учебниците и учебните помагала през годините на развитие. Книжните издания са предоставени от бивши учители и ученици и датират от далечната 1904 г. до наши дни. По идея на Маша Викторова – учител по история гостите бяха посрещани с девойче, облечено по същия начин, по който са изглеждали учениците от 80-те години на ХХ век.

В училищните коридори бяха подредени табла с богат снимков материал, както и информация за учебния и извънкласния живот на гимназията в Медковец.

Гостите имаха възможност да се насладят и на битовата стая, в която бяха подредени предмети от ежедневието на местното население.

medkovets1Юбилейното тържество продължи с празнична програма, в която се включиха танцови и певчески състави. В специално обръщение към учениците, учителите, родителите и гостите се обърна Анелия Монова – дългогодишен директор на училището, която припомни исторически факти: „ ....Сградата на гимназията е открита през пролетта на 1944 година. А през учебната 1944/45 година е разкрита и Гимназията като етап на образование. За целта през същата учебна година са приети ученици както за първия гимназиален клас, така и за последния. Поради тази причина първият випуск, излязъл от Медковската гимназия е през 1945 година. Оттогава до сега училището продължава своята традиция – да дава добро образование и да подготвя кадри за ВУЗ....“, а също така и че мисията на Средно училище “Отец Паисий” е .. „ да научи младите хора да овладеят необходим набор от знания и да овладеят способността да разбират и прилагат тези знания на практика. Да се научат да живеят заедно, така че да си сътрудничат с останалите хора във всички човешки дейности. Да се научат да бъдат градивни и да изпитватmedkovets2 необходимостта да се учат цял живот..“

Поздравителни адреси бяха поднесени от представители на РУО – гр. Монтана, местната управа, партньорски организация, вкл. и от Център „Амалипе“. Средно училище „Отец Паисий“ – с. Медковец е едно от първите, с който организацията започва да реализира успешно образователните си програми. Представители на училището са активни участници в инициативи и събития от календара на неправителствената организиция.

Йонка Данова