ПРОВЕДОХА СЕ СЕРИЯ ОТ СРЕЩИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА

дг-шуменВ серия от срещи център Амапипе представи резултатите от реализирания Проект „Готови за училище“. Юлските високи температури не попречиха нито на организаторите, нито на участниците в срещите да се коментира темата за безплатна детска градина. Срещите се проведоха със участието на експерти от Общински администрации, общински съветници, директори на детски градини, омбудсман и други заинтересовани лица. Проведоха се срещи и само с родителите на децата, на които им бе припомнена важността на детската градина. Бяха представени резултатите от изпълнението на проекта на национално ниво, както и основните изводи и препоръки за действия на общинско и национално ниво, които да доведат до увеличаване на обхвата и качеството на предучилищното образование. Също така срещите бяха съчетани с представянето на резултатите с разговор за предстоящото стартиране на дейностите по програмата на МОН “Активно приобщаване в предучилищното образование”. Към темата бе проявен силен интерес, получиха се интересни дискусии, споделиха се много мнения и препоръки, лични истории и казуси.

През периода 2014 – 2018 година на територията на 120 общини беобщина-шумен реализиран проект “Готови за училище”. Негова цел бе увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини, за да бъде повишена тяхната училищна готовност, което увеличава шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. Проектът бе реализиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в сътрудничество със Стратегическия фонд за оценка на въздействието на Световната банка. В няколко области на Централна и Североизточна България, той бе координиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Дейностите включваха покриване на такси за детски градини, медицински прегледи, учебни помагала и други, както и лектории с родителите за повишаване на тяхната мотивация и приобщаването им към образователния живот на децата им.