Гласуване определи най-активните училища от мрежата за изминалата учебна година

В началото на месец юни Център Амалипе обяви онлайн гласуване за най-активно училище в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“ за учебната 2018-2019г. Своят глас можеше да даде и всеки присъстващ на 16-ти Детски ромски фестивал „Отворено сърце“. Насочващите критерии, които определихме бяха:

- участие по време на директорски срещи

- популяризиране на работата на училището във Facebook

- публикации в медии

- успешно прилагане на модела на Програма „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“

- мултиплициране на модела

- иновации в мултикултурна среда

- споделяне и разпространение на добри практики с останалите в мрежата

Спрямо гласовете, преброени от онлайн гласуването и от вота на място по време на Фестивала, беше определено по едно отличило се училище за всеки регион, както следва:

  1. СЕВЕРОЗАПАДЕН - СУ "Христо Смирненски" гр.Койнаре
  2. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН - СУ "Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол
  3. СЕВЕРОИЗТОЧЕН 1 (Шумен, Разград, Търговище) - ОУ "Георги Стойков Раковски" с.Голямо Ново
  4. СЕВЕРОИЗТОЧЕН 2 ( Варна, Добрич, Силистра, Русе) - ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с.Старо Оряхово
  5. ЮГОИЗТОЧЕН - ОУ "Пейо К. Яворов" гр.Кърджали
  6. ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН – Обединено училище „Христо Ботев“, с.Дълго поле
  7. ЮГОЗАПАДЕН - ПГ по МСС ,,Пейо Кр. Яворов" гр. Гоце Делчев

Своите плакети училищата ще получат от съответния образователен експерт за тяхното училище. Благодарим на всички гласували. Благодарим сърдечно и на всички останали училища в мрежата, без които тя не би била толкова успешна, вдъхновяваща и караща децата в цялата страна да вярват в себе си и възможностите си. За нас е чест да работим с всички вас.

20190703 105527