Шеста национална педагогическа конференция 'Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище': практики от училищата

Безпрецедентно високо дипломатическо и педагогическо присъствие, както и участие на политическо ниво от основните заинтересовани страни характеризираха Националната педагогическа конферемция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“. Омбудсманът Мая Манолова, заместник-министър Деница Сачева, заместник-министър Зорница Русинова, кметът на Габрово Таня Христова, Н. Пр. Денис Кнобел (посланик на Швейцария и съ-председател на Посланическата група за ромско включване), представители на две генерални дирекции на Европейската комисия и председателят на Център Амалипе Деян Колев откриха форума, който се състоя на 14 май в София и бе организирана от Център „Амалипе” под патронажа на Посланическата група за ромско включване, с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт”.

След първия политически панел, конференцията продължи с представянето на успешни практики от училищата от мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“, подкрепена от Тръста за социална алтернатива. Водеща тема във всички презентации беше иновативният подход, който училищата от мрежата прилагат при работа с ученици и родители, както и при организирането на цялостния образователен процес. Част от училищата избраха още през учебната 2016/2017 да извървят формалния процес и да кандидатстват за статут на иноватини, част от училищата продължиха да бъдат иновативни и без да са получили етикет за това от Министерство на образованието и науката. Не случайно мотото на конференцията бе „От иновативния модел в час до иновативното училище“. И в двата случая споделеният опит и обменените практики са най-ценното, което помага на училищата в мрежата постоянно да се развиват, да повишават капацитета си, да изпробват нови методи и съответно да постигат все повече резултати, не само в задържането на децата в училище, но и в повишаване на тяхната мотивация и ангажираността на родителите.

В първият модул „Обединените и иновативните училища в мултикултурна среда: заявка за пълен обхват на учениците и повишаване на качеството на образование в училищата, обучаващи ученици от етническите малцинства“ се включиха седем училища. Всяко от тях представи своята пряка работа и сподели добрите практики с присъстващите колеги. Обединено училище с. Долни Цибър разкри как чрез играта може да се навлезе в дебрите на чуждите езици леко, приятно и без стрес. От своя страна училище „Васил Левски“ от с. Караджово представи „Училище за шампиони“ и показа как чрез спорта не само се възпитава дисциплина и отговорност към училището и живота, но и е средство за ангажиране на родителите, особено бащите към училищния живот. Своят проект като иновативно училище представи екипът на СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна, където съвременните технологии, телефони, лаптопи и т.н. могат не само да направят часовете по забавни и приятни, но и да улеснят работата на учителя и комуникацията в училище и извън него. В допълнение, те описаха и практиката на образователния медиатор, каквато в училището съществува вече 4 години. На свой ред, Петя Русинова, директор на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Салановци, представи работещата практика за успешното интегриране на деца със СОП.

Пълният текст на статията, както самите презентации, могат да бъдат намерени тук.