Отворено е кандидатстването за включване в списъка на иновативните училища от учебната 2020/2021 г.
МОН публикува за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година
ОУ" Христо Ботев", гр.Стамболийски представи част от иновативните си дейности
Различното – стъпка към успеха: иновативният модел в НУ "Иван Вазов " - гр. Дългопол
Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда в СУ "Вл.Комаров" - гр. Велико Търново
Подай ръка: Иновативен процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девене
Баскетболна звезда от САЩ гостува на ОбУ "П.Р.Славейков", с.Джулюница
Шеста национална педагогическа конференция 'Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище': практики от училищата
Обединено училище "Христо Ботев" - с. Каспичан: Моето училище – моят старт в живота
СУ "Св. Паисий илендарски" - гр. Върбица: Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление"