Работна среща с базови учители "С внимание към всяко дете"

В дните между 10 и 12 Март в гр. Лясковец, Център „Амалипе” организира тридневна работна среща с базовите учители на училища-участници в проект „Превенция на отпадането на ромските деца от училище”. Проектът е тригодишна програма, която се финансира от Фондация „Америка за България” и цели да обхване в края на третата година над 200 училища на територията на страната.

В началото на срещата Деян Колев представи общото развитие на проекта до момента. По време на последвалите фокус групи „С внимание за всяко дете” разгледахме отделни случаи на застрашени деца, учителите споделиха методите с които са предотвратили случаи на отпадащи деца, обсъдихме трудностите, които са срещнали при работата си до момента. Обмениха се нови идеи за задържането на децата в училище. Всеки базов учител представи  съвместната работа на своето с пилотното му училище с акцент към задържането на децата в училище.

Прочети още: Работна среща с базови учители "С внимание към всяко дете"

Обсъждат случаите на отпадането на деца от училището - BTV новините

Директори на училища от цялата страна обсъждат как да предотвратят отпадането на деца от образователната система. Статистиката за страната сочи, че всяка година 2% от учениците от първи до седми клас прекъсват училище. Проблемът с отпадане на деца от училище е най-осезаем в районите с концентрирано ромско население.

"Ние избрахме училища, които са с доста по-тежък проблем от отпаданете. Това беше критерият им за включването. Миналата година средният процент беше около седем", обясни Диян Колев - председател на център "Амалипе". 

Така директори на 35 училища от 10 области на страната търсят заедно решение на проблема.  

"В много случаи срещаме затруднения при задържането, защото те са много мобилни, много се движат, много голяма част от родителите ходят извън населените места", смята Галина Тошкова - директор на ОУ "Добри Войников", с. Победа, област Добрич. 

В повечето от случаите превенцията за отпадане от училище обхваща цели ромски фамилии, тъй като причините най-често се коренят в характеристиките на етноса.

Репортажът можете да видите тук

До Чикаго и назад

Училища от България разменят детски книжки с български училища в САЩ

или… До Чикаго и назад

 

Център „Амалипе” предизвика една забравена във времето инициатива между училищата.  Тя е свързана с размяна на детски книжки между българското училище „Знание” в Чикаго  и училищата, с които ние работим по проект „Превенция на отпадането на ромски деца от училище”. Как започна всичко?

През лятото на отминалата 2010 председателят на Център „Амалипе” Деян Колев, заедно с Теодора Крумова посетиха няколко американски щата. Основната цел на пътуването бе запознаване с методите, прилагани в други училища извън територията на България, в които се обучават деца от различни етноси и култури. За нас бе важно да видим работещи модели за интеграция, да се запознаем с трудностите, които стоят пред училища, развиващи образователна дейност в една толкова различна и многоцветна страна като Америка.

Прочети още: До Чикаго и назад

Център „Амалипе” отбеляза Василица в министерства и посолства

На 14 януари повечето роми в България отбелязват празника Василица (Банго Васили) като начало на Новата година. Легендата разказва, че дяволът разрушил моста, по който минавали ромите и те паднали в дълбоката бурна река. Тогава свети Васил се завтекъл на помощ, възстановил моста, извадил ромите от реката и те преминали по новия мост към спасителния бряг. Затова Василица е светъл семеен празник, който се празнува три дни. Вечерта на 13 януари е  Вечерница  – време за цялото семейство да се събере край кръглата маса синия, да се опрости за греховете през изминалата година, да прикади трапезата, да разчупи обредната пита и баницата с късметите. Входните врати са здраво заключени и не се допускат външни хора – за да не избяга късмета през годината. Това е сакрален момент, изпълнен с много символи и поверия. Тяхната кулминация е в полунощ, когато настъпва новата година и започва сурвакането. Вторият ден е Василица - на 14 януари. Тогава младите посещават родители и близки, за да им пожелаят здраве и берекет. Третият – последен ден от празника, 15 януари – се нарича Банго Василий, той е отреден за почитане на светеца Василий, който спасил ромите. Това е накратко историята на самия празник, а сега нека Ви разкажем, драги ни читателю, как го отбелязахме ние – екипът на Център Амалипе.

Нашата работа е пряко свързана с децата, тяхното бъдеще и усмивките им, равния им достъп до образование, както и с провокирането на толерантност между децата от различните етноси. Те са слънцата, които осветяват пътя ни към по-доброто бъдеще на ромите. Именно поради надеждите, които сме вложили в тях, сметнахме, че е най-уместно с тяхна помощ да напомним за този светъл празник. И понеже работата ни винаги е свързана с институциите, отговарящи за образованието, както и за ромската интеграция, решихме да напомним на хората в тези институции, че очакваме една наистина Нова година за ромското образование.

Прочети още: Център „Амалипе” отбеляза Василица в министерства и посолства