Заедно сме по-силни

„Заедно сме по-силни”

 

Международният ден на ромите - Осми април бе отбелязан и в четирите училища в област Пловдив, участници в проект „Превенция на отпадането на ромски деца от училище”, това са: ОУ, с.Богданица, ОУ „Христо Ботев” с.Брестовица, ОУ „Васил Левски” с.Караджово и ОУ „Г.С. Раковски” с.Болярци. Училищата

Фестивалът под мотото:"Заедно сме по-силни" се проведе на 8 Април в читалището на с.Болярци, общ.Садово.

Фестивалната програма бе разделена на две части-концерт и спортен турнир....

На сцената на читалището учениците от четирите училища показаха своите таланти и умения. Във фоайето на читалището бе подредена и изложба от изделия, изработени от учениците на четирите училища. Интересното бе, че всяко училище имаше различен облик и собствен кът, който представяше идеята на училището, това направи фестивала още по-интересен.  Фестивалът бе открит с народните танци, танцувани с много любов от учениците от ОУ "Г.С.Раковски" с.Болярци. След това, учениците от ОУ "Васил Левски" с.Караджово ни потопиха в магията на ромските танци по света. Учениците от ОУ-Богданица с.Богданица ни разказаха легендата за преселението на ромите, тяхната история и съкровените им житейски тайни. Първата част завърши с учениците от ОУ "Христо Ботев" с.Брестовица които, показаха своите певчески и музикални умения придружавани от своите инструменти. Настроението наистина не напускаше залата, защото  и без сценарий, след като засвириха учениците всички останали ученици импулсивно станаха и се хванаха на хоро. Празничният концерт завърши със стихотворението и песента за приятелството/Амалипе/, изпята от всички участници заедно...

Втората част на фестивала продължи със спортни турнири. Отборите на  училища след изтеглен жребий премериха своите сили на футболното игрище в двора на ОУ "Г.С.Раковски". Всички викаха за всички, защото вече си бяха създали нови приятелства и бе трудно да подкрепят само своите отбори. Децата пяха, танцуваха и спортуваха заедно. Всички тръгнаха си с подаръци, грамоти и дипломи, заредени с добро настроение!
Целта на фестивала бе изпълнена - "Заедно наистина сме по-силни".

Красимира Благоева,

Директор на ОУ „Васил Левски”,

С. Караджово, област Пловдив

 

Съставя се харта за образованието с ученически идеи

СЪСТАВЯМЕ ХАРТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО С УЧЕНИЧЕСКИ ИДЕИ

Харта за образованието ще бъде съставена чрез гласуване в интернет. Това съобщи Камен Чипев, ръководител на проекта в България. Над 1000 ученици от 30 града са дали 280 предложения как да направим образованието по-добро.

За целта през септември 2010 г. учители от цялата страна бяха обучени да преподават уроци от два образователни пакета: „Биоразнообразие и бедност” и „Изменение на климата и икономика”. Подобряване на образованието е една от целите на ООН за развитие през хилядолетието.

Проектът е част от кампанията „От бедност към благоденствие”, финансиран от ЕС. Най-добрите десет предложения ще са част от хартата.

Гласуването започна във вторник на интернет сайта http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/, като събирането на мнения ще е до 8 април, а резултатите ще се обявят на 20 април. Учениците от Великобритания, Унгария и Гана също изготвят харта за образованието. Резултатите ще бъдат обобщени и добрите предложения ще се разгледат в ЕС.

От сайта на Национална мрежа за децата  http://nmd.bg/2011/03/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%83%D1%87/

Източник: Новинар

Снимка: Новинар

Работна среща с базови учители "С внимание към всяко дете"

В дните между 10 и 12 Март в гр. Лясковец, Център „Амалипе” организира тридневна работна среща с базовите учители на училища-участници в проект „Превенция на отпадането на ромските деца от училище”. Проектът е тригодишна програма, която се финансира от Фондация „Америка за България” и цели да обхване в края на третата година над 200 училища на територията на страната.

В началото на срещата Деян Колев представи общото развитие на проекта до момента. По време на последвалите фокус групи „С внимание за всяко дете” разгледахме отделни случаи на застрашени деца, учителите споделиха методите с които са предотвратили случаи на отпадащи деца, обсъдихме трудностите, които са срещнали при работата си до момента. Обмениха се нови идеи за задържането на децата в училище. Всеки базов учител представи  съвместната работа на своето с пилотното му училище с акцент към задържането на децата в училище.

Прочети още: Работна среща с базови учители "С внимание към всяко дете"

Обсъждат случаите на отпадането на деца от училището - BTV новините

Директори на училища от цялата страна обсъждат как да предотвратят отпадането на деца от образователната система. Статистиката за страната сочи, че всяка година 2% от учениците от първи до седми клас прекъсват училище. Проблемът с отпадане на деца от училище е най-осезаем в районите с концентрирано ромско население.

"Ние избрахме училища, които са с доста по-тежък проблем от отпаданете. Това беше критерият им за включването. Миналата година средният процент беше около седем", обясни Диян Колев - председател на център "Амалипе". 

Така директори на 35 училища от 10 области на страната търсят заедно решение на проблема.  

"В много случаи срещаме затруднения при задържането, защото те са много мобилни, много се движат, много голяма част от родителите ходят извън населените места", смята Галина Тошкова - директор на ОУ "Добри Войников", с. Победа, област Добрич. 

В повечето от случаите превенцията за отпадане от училище обхваща цели ромски фамилии, тъй като причините най-често се коренят в характеристиките на етноса.

Репортажът можете да видите тук