Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в гр. Генерал Тошево с уникално обновени класни стаи

PGGT

Пестимистите казват, че тук ( в България) нищо не се случвало, нищо не се променяло, а пък за образователната система да не говорим...Да обаче днес искам да ви разкажа за едно училище, което е пореден пример, че това не е вярно. Училище, което доказва, че мечтите се сбъдват и промените се случват чрез действие, чрез много работа и желание – Иновативна Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в гр. Генерал Тошево, която е част от мрежата на Център Амалипе "Всеки ученик ще бъде отличник" от 2017г.

Прочети още: Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в гр. Генерал Тошево с уникално обновени...

Участниците в програма "Равен шанс" завършват с рекордно висок успех

ЦветелинаСто и тринадесет са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2018-2019г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Програмата е дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г. и се финансира от фондация Тръст за социална алтернатива. Още двадесет и трима ученици Център Амалипе подкрепи с учебници от своя личен фонд.

Учениците са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания.

Прочети още: Участниците в програма "Равен шанс" завършват с рекордно висок успех

ПРОВЕДОХА СЕ СЕРИЯ ОТ СРЕЩИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА

дг-шуменВ серия от срещи център Амапипе представи резултатите от реализирания Проект „Готови за училище“. Юлските високи температури не попречиха нито на организаторите, нито на участниците в срещите да се коментира темата за безплатна детска градина. Срещите се проведоха със участието на експерти от Общински администрации, общински съветници, директори на детски градини, омбудсман и други заинтересовани лица. Проведоха се срещи и само с родителите на децата, на които им бе припомнена важността на детската градина. Бяха представени резултатите от изпълнението на проекта на национално ниво, както и основните изводи и препоръки за действия на общинско и национално ниво, които да доведат до увеличаване на обхвата и качеството на предучилищното образование. Също така срещите бяха съчетани с представянето на резултатите с разговор за предстоящото стартиране на дейностите по програмата на МОН “Активно приобщаване в предучилищното образование”. Към темата бе проявен силен интерес, получиха се интересни дискусии, споделиха се много мнения и препоръки, лични истории и казуси.

Прочети още: ПРОВЕДОХА СЕ СЕРИЯ ОТ СРЕЩИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА

Гласуване определи най-активните училища от мрежата за изминалата учебна година

В началото на месец юни Център Амалипе обяви онлайн гласуване за най-активно училище в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“ за учебната 2018-2019г. Своят глас можеше да даде и всеки присъстващ на 16-ти Детски ромски фестивал „Отворено сърце“. Насочващите критерии, които определихме бяха:

Прочети още: Гласуване определи най-активните училища от мрежата за изминалата учебна година