ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ В БОРОВАН

borovanОУ „ Отец Паисий“ – с. Борован, обл. Враца бе домакин  на регионален форум на тема:  „ Качествен образование в условията на мултикутурна среда“.

                Гости на форума бяха г - жа Галина Евденова - Началник РУО – гр. Враца, г - жа Пламенка Ангелова – ст. експерт Начално образование в РУО -  гр. Враца,  г-жа Цв. Петрова и г-жа В. Миткова – Община Борован, г-жа Й. Данова – рег. педагогически координатор Център „ Амалипе“,  над 50  директори и учители от училища в област Враца.

Преди представянето на  тематичните уроци гостите имаха възможност да  разгледат богата материално – техническа база на борованското училище, ученически изложби, разположени в коридорите и фоайто, както и да се запознаят с историята на училището от ученици. Всеки един от тях получи и специално изработена брошурка и сувенир изработени  в часовете по проект „borovan2 Твоят час“.  След кратка музикална програма на групите по СИП „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор“  присъстващите имаха възможност  да наблюдават по избор един от петте открити практики, а именно:  „ Подавам ти ръка и търся приятел“  в първи клас  на г-жа Кр. Илиева; „ Снежанка и седемте джуджета“ / ЗИ/ във втори клас на г-жа М. Иванова; „ Сръчни ръчички“ / ЗИ/ в трети клрас на г-жа  Ил. Мончовска и г-н Ил. Сълковски; „ 22 април – Ден на Земята“  в шести клас н аг-жа М. Гаврилова и „ Фолклорни области в България“ в седми клас на г-жа Цв. Митева.

Педагогическият форум завърши с кратка дискусия  по представените практики  и със  „ Смело отворихме врати във вярната посока“ – мултимедиен продукт, представен от г-жа Нели Найчова – директор на ОУ „ Отец Паисий“ – с. Борован.

С проведената инициатива беше продължена традицията ежегодно в училището да се  провеждат педагогически практики за споделяне на опит по различни класни и извънкласни дейности за работа в мултикултурна среда под мотото „ Най – верните приятели – родителите, най – големите дарители – учителите, най – добрите учители – децата.“

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.