Училището в Дунавци домакин на педагогически форум

дунавци1Училище „ Христо Ботев“ – гр. Дунавци, обл. Видин беше домакин на образователна дискусия  на тема „ Успешни педагогически практики и методически подходи в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности и ученици билингви“. Сред официалните гости бяха г-жа М. Василева – Началник на РУО – Видин, г-жа Боянка Никова – ст. експерт по организация на средното образование и г-жа Йонка Данова – регионален педагогически координатор на Център „ Амалипе“.

Форумът откри г-жа Марийка Василева – Началник на РУО – гр. Видин, която приветства участниците пожелавайки успех на участниците  и  благодари на ЦМЕДТ „ Амалипе“ за ползотворното партньорство. След това беше  предоставена думата на г-жа Ц. Ценкова –директор на училището – домакин и модератор на форума.

В първата част от форума бяха презентирани добри практики от училищата, които имат традиции в обучението на деца и ученици билингви, а именно: НУ „В. Левски“ – гр. Белоградчик, СУ „Хр. Ботев“ – с. Арчар, ОУ „ Д. Благоев“ – с. Гара Орешец, ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Видин, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово и ОУ „ Хр. Ботев“ – гр. Дунавци. Интересни бяха споделените опити на колегите от Брегово и Дунавци, които за пореден път демонстрират  умението си да реализират добри практики в работата си с родителската общност.

Във втората част бяха презентирани добри практики от училища, които иматдунавци2 опит в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. А това бяха: СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Видин, СУ „ Л. Каравелов“ – гр. Видин, СУ „ П.Р. Славейков“ – гр. Видин и СУ „ В. Левски“ – гр. Кула. След споделения опит от работата с деца със СОП  започна дискусия върху представените  доклади, както и върху прилагането на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Образователният форум, в който участие взеха училища от област Видин завърши с представяне на ученическа изложба от рисунки и дребни сувенири, подготвени в чест на предстоящия 180 – годишен юбилей на училището. Г-жа Ценкова сподели, че за нея, като директор е висока чест училището в гр. Дунавци да бъде домакин на регионален форум и благодари на РУО – гр. Видин за голямата чест.

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.