Премина ежегодната регионална директорска среща и на Северозападна и Югозападна България

SZ-UZВ периода 7 – 8 октомври 2019 в Парк хотел Арбанаси се проведе поредната работна среща на директори, работещи по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“. В нея участие взеха близо 60 представители на учебни заведения от северозападен и югозападен регион.

След кратко представяне на участниците беше представен анализ на постигнатото през предходната учебна година в двата региона, касаещо реализирането на основните елементи по образователната програма, а именно: Ученически съвет/ парламент, ученици – наставници, Родителски клуб и Фолклор на етносите. Отчетен беше и фактът, че освен активното участие на училищата от мрежата в планирани дейности на Център „Амалипе“ те получават и: навременна, актуална информация за промени в нормативната уредба; методическа подкрепа при случаи на деца в риск; достъп до добри практики от близо 300 училища от цялата страна. Бяха A.Jivkovвръчени плакети на училища постигнали високи резултати в осъществяване на основните елементи, както и на онези които са дългогодишни партньори на неправителствената организация. Друг основен момент от срещата на училищните директори беше възможността за повишаване квалификацията на педагогическия екип чрез деветте обучителните програми./http://www.amalipe.com/index.php?nav=programs&lang=1   иhttp://amalipe.com/index.php?nav=bulletins&lang=1/Бяха споделени впечатления от вече проведени обучения, както и се планираха такива през текущата учебна година. След като участниците в работната среща получиха подробна информация за предстоящите събития – обучения, срещи, кампании продължиха работата си по региони с образователните експерти Й. Данова и В. Леков. Вторият ден от срещата продължи с актуална информация по образователни политики на МОН, както и с разяснения по появилите се фалшиви новини за отнемане на деца и породената тревожност сред родителите. / http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3596&lang=1/Д. Колев и Т. Крумова отговориха изчерпателно на всички въпроси след което проведеха индивидуални срещи с цел методическа подкрепа по успешното реализиране на национални образователни програми.

Йонка Данова,

Регионален педагогически координатор

Център „ Амалипе“