Бюлетин Април 2016

Скъпи приятели,

 

Месец април бе доста динамичен за всички нас. Най-яркият момент сред цялата плеяда събития бе Училището по толерантност за учениците по програмите "Всеки ученик ще бъде отличник" и "Равен  шанс", където се създадоха нови приятелства и усмивките не слизаха от лицата на децата!

Повече информация за събитията от сферата на образованието вижте тук

 

Приятно четене!

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.