Бюлетин Март 2016

Уважаеми колеги,

 

Астрономическата пролет настъпи, а това е своеобразен празник за очите и душата на всички!

Освен с променливото си време, месец март бе динамичен за нас, което не е новина. Новините през изминалия месец можете да видите  в новия ни бюлетин тук.

 

Приятно четене!

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.