ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ ДОКЛАДИ

Cover-Sbornik-dokladi-2015-2016-minПрез 2013 година Център „Амалипе“ заедно с ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“ стартира реализирането на идеята да популяризира опита на педагогическата общност във въвеждането на интеркултурното образование чрез национален форум.

Днес идеята вече е традиция, подкрепена ежегодно от над 100 учители, директори, студенти, университетски преподаватели и всички те обединени от каузата: да намалим броя на децата, които отпадат от образователната система; да превърнем училището в място за получаване на знания и развиване на умения; да мотивираме активността на ученици, учители и родители, търсейки пресечената точка на мотото „Всеки ученик е отличник!“.

Този сборник е третото издание, обединяващ труда на теоретици и практици от педагогическите конференции, проведени през 2015 и 2016 г. в следните направления:

1. Образователни взаимоотношения и инструменти в условията на мултикултурна среда.

2. Модели за партньорство между родители и училище.

3. Модели за овластяване на учениците.

4. Иновативни методи за работа в мултикултурна среда.

Екипът на Център „Амалипе“ благодари на всички участници, които ни направиха съпричастни към успеха си, и на всички, които вярват, че „Няма невъзможни неща!“

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук.

Спирането на детските надбавки за една година: как учителите и родителите оценяват предложението

publication child benefitsПротиворечиво отношение на педагози и родители към предложението при 5 неизвинени отсъствия да бъдат спирани месечните детски надбавки за срок от 12 месеца: идеята не е консенсусна за нито една заинтересована страна. Увеличаването на санкцията, но за по-малък период, среща значително по-сериозна подкрепа сред директори и учители, както и по-малка съпротива сред родителите. Това показва онлайн анкета, организирана от Център „Амалипе”, която не претендира за представителност, но очертава нагласите на двете групи. Имат ли полезен ход законодателите и ресорните министерства да намерят работещо и по-приемливо решение?

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук.

Център "Амалипе": образователната интеграция през 2018 г

Настоящият бюлетин представя постигнатото от Център "Амалипе" в полето на образователната интеграция и десегрегацията през 2018 г.

education 2019Образованието е най-важната предпоставка за реализацията на всеки модерен човек, а образователната интеграция е ключова за целия процес на интеграция и овластяване на ромската общност. Основната ни кауза в сферата на образованието е да превърнем училището в място, където всяко дете може да намери себе си, място, където всяко дете да повярва, че може да бъде отличник, място, където да получи шанс да мечтае и да бъде човек! 

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук.

Активни родители за успешни деца' - Наръчник на активния родител в помощ на училищата и детските градини, които обучават ромски деца

Cover-NarachnikВсеки ученик ще бъде отличник!

Всеки родител е важен за неговото дете! Всяко дете е важно за своя родител! Именно желанието да се срещнем в името на доброто бъдеще на нашите деца е причината за създаването на този Наръчник. За да постигне най-доброто за своите деца, необходимо е родителите и местната общност да имат желание, да могат да участват и да влияят върху вземането на важни решения във всички сфери на училищния живот, а училището да бъде готово за това партньорство. Активността и организираността са важни условия за това.

Скъпи родители, с вашето активно участие ще допринесем за това всеки ученик да бъде отличник, а училището да се превърне в център на общността!

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук.