БЛАНКА - Програма за превенция на отпадането

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

ОТ ТУК МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ БЛАНКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ 

Програма превенция