Лицата зад емблемата на Център Амалипе

Драги читателю :), 

Дойде време да ти се представим - ние хората, стоящи зад Мисията на Амалипе.

Екипът ни е значително разширен. Общият брой на нашите членове е над 25 човека :)

За да ти се представим по-достъпно, ще разкажем за хората, работещи по отделните проекти, а след това всеки от нас ще каже по няколко думи за себе си, за каузата, която преследва, за това как иска да бъде запомнен от теб.

Тъй като основната сфера, в която Център "Амалипе", стартира е сферата на образованието, за това ще започнем от образователните проекти, като, разбира се, преди това, ще представим хората, които си позволиха да замечтаят за едно друго бъдеще и резултатът от техните мечти бе Амалипе, това са:

Деян Колев - Председател на Център Амалипе, с професия Философ, с възгледи - Философски :)

Теодора Крумова - Заместник-Председател на Център Амалипе, с професия - Археолог, с възгледи-Откривателски :)

Десислава Стефанова - Офис мениджър 

Дани Кънчева - Счетоводител на Център Амалипе, с професия - Счетоводител, с възгледи - Изчислителни :)

Образователни проекти:

"Превенция на отпадането на ромските ученици от училище - ВСЕКИ УЧЕНИК ЩE БЪДЕ ОТЛИЧНИК", подкрепен от Тръст за социална алтернатива. 

 Фонд за Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен, подкрепен от Тръст за социална алтернатива - "Равен шанс".

Програма "СИП Фолкор на етносите-ромски фолклор", изпълнявана от Център Амалипе

Миряна Василева - Асистент на проекта, PR с възгледи  - идеалистични. 

Теодора Желева -  Младши експерт "Анализи".

  Мая Пенчева, Петър Малинов, Нели Николова и Йонка Данова са Регионални координатори към програма "Превенция на отпадането - ВСЕКИ УЧЕНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЛИЧНИК" - тяхната дейност е на регионално ниво, като директна работа с училищата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повече информация за текущи проекти на http://amalipe.com/index.php?nav=projects&lang=1